VOLG ONS:

Bekijk ons manifest Open het manifest

Nieuws

MBO Opleiding in Hoeksche Waard 

14-9-2018 PERSBERICHT

De samenvoeging van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard is er door: de eerste kamer heeft hier begin juli een besluit over genomen en per 1 januari 2019 is de gemeente Hoeksche Waard een feit. Daarmee houden de vijf gemeentes op zelfstandig te bestaan, en is het nodig dat er een nieuwe manier van samenwerken wordt gevonden. Het is namelijk belangrijk dat het beoogde effect, een betere en efficiëntere besturing, wordt gerealiseerd.

 

Vooruitlopend op dit besluit hebben in 2014 negen maatschappelijke organisaties samen met het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) het zogeheten Pact van de Waard gesloten (www.sohw.org) om klaar te zijn voor de nieuwe situatie. Een grote zorg was bijvoorbeeld de ontwikkeling van de  detailhandel in de Hoeksche Waard.  Alle gemeenten hebben winkelvoorzieningen en die hebben allemaal met dezelfde problematiek te maken zoals leegstand en de opkomst van internet. Het antwoord op dit punt van zorg is de inmiddels geformeerde Detailhandelsraad Hoeksche Waard waarin een gezamenlijke visie voor de detailhandel voor de regio is vastgesteld om het tij te keren.

 

Een tweede initiatief van het Pact van de Waard  is de opzet van een raad voor de economische ontwikkeling in de Hoeksche Waard, die de  Economic Development Board (EDB) wordt genoemd. Veel van wat er in onze omgeving gebeurt heeft nu eenmaal met economie te maken.  Heel veel initiatieven waren van oudsher gemeentelijk georganiseerd en dat heeft voor versnippering gezorgd. De uitdaging die er ligt is daar een Hoeksche Waard breed antwoord voor terug te krijgen. De EDB is een strategische samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en de overheid in de Hoeksche Waard. De raad bundelt deze krachten en heeft als doel meer werkgelegenheid en vernieuwingen in onze regio te realiseren.

 

Een eerste succes van de EDB is de komst van een MBO opleiding in de Hoeksche Waard. Jongeren konden tot nu toe alleen buiten de Hoeksche Waard  terecht voor een MBO opleiding. Vaak is dit een combinatie van werken en leren, een zogenaamde BBL opleiding, wat een praktijk gerichte aanpak is om jonge mensen op een hoger opleidingsniveau te krijgen.  De overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven zien allen de noodzaak van deze opleiding en hebben de handen ineen geslagen om dat te realiseren. Het Actief College heeft samen met het Da Vinci college een weg gevonden om een MBO opleiding in de Hoeksche Waard van de grond te krijgen. In eerste instantie is deze BBL opleiding gericht op de bouw sector, en deze blauwdruk kan ook voor andere sectoren werken, zoals de installatie- en de metaal- industrie. Heel concreet start er dit schooljaar bij het Actief College een MBO / BBL opleiding waar zich momenteel 8 leerlingen voor hebben ingeschreven. Het plan is dit komende schooljaren uit te breiden naar andere sectoren. De EDB is er trots op dat de samenwerking tussen partijen al zo snel tot een prachtig concreet resultaat heeft geleid.

 

De EDB zal zich de komende tijd bezighouden met meerdere vraagstukken waar een antwoord op moet komen. De noodzaak is duidelijk: er komt één gemeente Hoeksche Waard en die willen we samen nog sterker maken!

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie