VOLG ONS:

Bekijk ons manifest Open het manifest

  • Home
  • Nieuws
  • Noodbrief Ondernemersvereniging Hoeksche Waard aan Gemeente Hoeksche Waard / Gemeenteraad Hoeksche Waard

Nieuws

Noodbrief Ondernemersvereniging Hoeksche Waard aan Gemeente Hoeksche Waard / Gemeenteraad Hoeksche Waard

 

24 maart 2020

 

Aan: - College B&W Gemeente Hoeksche Waard - Alle raadsleden Gemeente Hoeksche Waard
CC: - Gemeentesecretaris Gemeente Hoeksche Waard, mevrouw Barbara Silvis 

Betreft: NOODBRIEF situatie Corona virus

Beste college, beste raadsleden,

Voor vele ondernemers is het een onwerkelijke week geweest. De impact van het Corona virus heeft toegeslagen en neemt op dit moment nog steeds toe. De komende tijd zal het veel kracht van ons allemaal vergen om de situatie te beheersen. De nood is nu écht aan de man. Samenwerking is nu meer dan ooit van levensbelang! Vandaar deze noodbrief.

 

Allereerst hoopt het bestuur van de OHW dat eenieder zijn/haar gezondheid centraal stelt en er alles aan doet om verspreiding van het virus te voorkomen. De OHW heeft dan ook alle leden via een schrijven opgeroepen om de aanwijzingen van het kabinet en het RIVM (www.rivm.nl) hierin te volgen.

Landelijke maatregelen via noodpakket

De economische schade is nu al enorm. Diverse branches - en dus veel bedrijven in de Hoeksche Waard - zijn zeer krachtig getroffen door de inmiddels (terecht) genomen maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het virus te beheersen. De onzekerheid is toegetreden. Veel mensen vrezen voor baan en inkomen. Sinds vorige week is een noodpakket aan steunmaatregelen gepresenteerd door het kabinet om het bedrijfsleven te ondersteunen om in een eerste periode zoveel als mogelijk liquiditeit te behouden binnen de bedrijfsvoering. Deze maatregelen worden ook in de Hoeksche Waard als bemoedigend ervaren. Op dit moment worden deze maatregelen praktisch ingevoerd. Deze invoering kost op dit moment de nodige moeite. De OHW adviseert haar leden om gebruik te maken van de maatregelen in het noodpakket voor ondernemers, die door de Rijksoverheid ter beschikking worden gesteld.

Aanvullende maatregelen gemeente Hoeksche Waard

Er is diverse keren contact geweest tussen de gemeente Hoeksche Waard en de OHW. De wethouders hebben voor onze regio inmiddels aanvullende maatregelen aangekondigd:
- Uitstel betaling van gemeentelijke lasten; 
- Vermindering huur van het terras;
- Uitstel betaling gemeentelijke facturen;
- Terugbetalen leges evenementenvergunning;
- Terugbetalen leges marktondernemers gemeentelijke markt.

De OHW vindt deze maatregelen stimulerend en heeft inmiddels haar leden aanbevolen om gebruik te maken van de beschikbare regelingen.

Ondersteuning van belang inzake praktische uitvoering

Wel pleit de OHW in dit kader voor sterke, regionale ondersteuning door de bedrijfsfunctionarissen van de gemeente Hoeksche Waard en alle overige ambtenaren. Zeker ook binnen de horecasector. In de regel is gebleken dat het moeite kost om de aangeboden maatregelen in de praktijk te brengen. Om praktisch gebruik te kunnen maken van de aangeboden faciliteiten, is het van belang om voor snelheid in de processen zorg te dragen. Wij rekenen erop dat de gemeente Hoeksche Waard alles in het werk stelt, om waar nodig de ondernemers hierin in snelheid te ondersteunen. Waar mogelijk en nodig, werkt de OHW graag samen met de gemeente om praktische maatregelen en doelstellingen voor de ondernemers in de regio te realiseren.

Ook ziet u inmiddels diverse nieuwe initiatieven door ondernemers in de regio ontstaan. Uit nood gebeuren alternatieve manieren om uiteindelijk brood op de plank te krijgen. Inmiddels hebben wij in een apart schrijven de ondernemers gewezen op de website van de Gemeente Hoeksche Waard en het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waar ondernemers met suggesties en verzoeken terecht kunnen. Een prima initiatief vanuit de ogen van de OHW.

Tot slot: ‘Samen Sterk’

Hoe langer de situatie duurt, hoe meer economische schade er optreedt. Het bestuur van de OHW volgt de ontwikkelingen op de voet en communiceert met economische, landelijke belangen-behartigers zoals ONL voor Ondernemers, VNO-NCW, KNH en MKB-Nederland over mogelijke, additionele maatregelen om ondernemers, ZZP’ers en bedrijven te helpen. Ook met de gemeente onderhouden we graag nauw contact in deze.

Namens de OHW danken wij alle gemeentelijke input tot nu toe. Heeft u als wethouder of raadslid vragen, suggesties en opmerkingen voor de OHW? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bellen kan via het telefoonnummer 06-28653068 (Loes Konemann).

Wij wensen u als B&W en gemeenteraad Gemeente Hoeksche Waard/Gemeenteraad Hoeksche Waard veel sterkte en wijsheid toe in de komende tijd en sturen verder aan op een constructieve samenwerking met elkaar. Het motto van de OHW ‘Samen Sterk’ is hierbij dan ook zeker van toepassing.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW)

Steven Corijn
Voorzitter
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Filip Den Eerzamen
Secretaris
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Erik Klop
Penningmeester
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie