VOLG ONS:

Nieuws

2020 was in vele opzichten voor ons allemaal een bijzonder jaar!

December 2020

 

Beste ondernemer,


2020 was in vele opzichten voor ons allemaal een bijzonder jaar!


Zakelijk gezien brachten de corona maatregelen velen van ons grote verstoringen of zelfs ernstige problemen. Voor anderen waren er juist nieuwe kansen. Als OHW zijn we enorm trots op de veerkracht die we zien bij ondernemers, op de manier waarop jullie volhouden, jezelf aanpassen, inventief worden en de kansen die er zijn ook pakken. En dat terwijl de omstandigheden lastig zijn en de toekomst onvoorspelbaar. Jullie laten het hoofd niet hangen en dat vinden we gaaf.


Ook voor de OHW was 2020 een bijzonder jaar, enerzijds door het aantreden van de nieuwe voorzitter en anderzijds doordat we het contact met jullie missen. Het merendeel van onze evenementen kon niet of alleen in aangepaste vorm doorgaan.


Dat betekent echter niet dat we stil gezeten hebben! Sterker nog, dit jaar is voor de OHW enorm productief geweest als we kijken naar de resultaten. Om u een indruk te geven, hierbij een (onvolledige) opsomming van zaken waarbij de OHW direct of indirect een rol heeft gespeeld:
- Overleg met Rijkswaterstaat, Gemeente HW en de Verkeersonderneming over de renovatie van de Heinenoord tunnel
- Overleg met Gemeente Hoeksche Waard over capaciteitsvergroting van de N217 Oost
- Oprichting Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB)
- Denktank Hoeksche Waard m.b.t. de coronamaatregelen
- Realisatie website https://werkenenlerenindehoekschewaard.nl
- Opzetten ondernemersloket
- Oprichten Detailhandelsraad
- Dag van de duurzaamheid
- Samenwerkingsovereenkomst met Startersnetwerk Hoeksche Waard
- Opzetten Startertsbeleid
- Aanpak van inkoop-/aanbestedingsbeleid van de Gemeente Hoeksche Waard
- Social Snacks - webinars
- Ondernemerscafé HW
- Contacten met diverse andere instanties

Lees meer

Sportief 1e Ondernemerscafé Hoeksche Waard


11 december 2020

 

Het gisteren live geregistreerde ‘Ondernemerscafé Hoeksche Waard’, georganiseerd door Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, Oké Binnenmaas en Startersnetwerk Hoeksche Waard, is nu online terug te kijken. Voormalig topsporters Roy Makaay en Leontien van Moorsel gingen onder leiding van Wim Wisse vanuit Café van Speyck in gesprek met wethouder Paul Boogaard en directeur van Schot Reclame, Arjan Holleman. Roy en Leontien spraken over hun ondernemende activiteiten na hun sportcarrière, maar ook hoe ondernemerschap te combineren is met een gezin en hoe sport als uitlaatklep kan fungeren in met name deze lastige tijd. Nu is Roy Makaay mede-eigenaar van het biermerk HAPJ Bieren en is Leontien van Moorsel druk met het Leontienhuis. Ondernemingen waar hun passie ligt. Want dat is toch wel het de belangrijkste conclusie die werd getrokken: “Onderneem vanuit je hart en doe waar je gelukkig van wordt!”

Lees meer

Onderzoek (vanuit de gemeente HW) naar de impact van de coronacrisis op ondernemers


10 december 2020

 

De gevolgen van het coronavirus op de samenleving zijn groot. Dit geldt zeker ook voor ondernemers. Gemeente Hoeksche Waard vindt het belangrijk om vinger aan de pols te houden en inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op ondernemers in Hoeksche Waard. In mei 2020 is een eerste onderzoek onder ondernemers uitgevoerd. In november 2020 is een tweede peiling gehouden. De resultaten van deze peiling geven opnieuw inzicht in de impact en de financiële schade van de coronacrisis. Ondernemers zijn opnieuw gevraagd naar welke maatregelen ze hebben getroffen en of ze gebruik hebben gemaakt van een van de regelingen van de landelijke steunpakketten. Daarnaast geven de resultaten inzicht in de bekendheid met het lokale steunpakket en de ondersteuning- en informatiebehoefte van ondernemers. Tot slot zijn ondernemers gevraagd naar hun zorgen, wendbaarheid, kansen voor de onderneming en toekomstverwachting.

Lees meer

ONDERNEMERSGALA HOEKSCHE WAARD 2021 GAAT DOOR!

 

 8 december 2020

 

De voorbereidingen van het tweejaarlijkse evenement ‘Het Ondernemersgala Hoeksche Waard’ zijn in volle gang! Net zoals in 2019 worden tijdens het Ondernemersgala op maandag 17 mei 2021 wederom de Hoeksche Pluim (Ondernemersprijs), de Startersprijs, de Retailprijs en de Social Impact Award uitgereikt, respectievelijk door de samenwerkende organisaties Ondernemersvereniging, Startersnetwerk, Detailhandelsraad en De Maatschappij Hoeksche Waard. Daarnaast hebben de vaste partners Rabobank Zuid-Hollandse eilanden en Gemeente Hoeksche Waard hun medewerking reeds toegezegd.

Lees meer

Wintereditie Hoeksche Zaken is uit!


7 december 2020

Hoeksche Zaken is hét businessmagazine gericht op het bedrijfsleven van de Hoeksche Waard.
In het magazine vind je de meest unieke verhalen van Hoeksche ondernemers én krijg je een kijkje achter de schermen bij bedrijven uit de regio. 
https://hoekschezaken.edities.nl/winter2020/56/ 

Groot onderhoud Kiltunnel


4 december 2020


Het groot onderhoud gaat in 2021 van start en moet midden 2022 zijn afgerond.
De werkzaamheden rondom het tolplein worden nu echt zichtbaar voor iedereen die gebruik maakt van de Kiltunnel. Wat je de komende maanden kan verwachten, wat je gaat zien en wat de laatste ontwikkelingen zijn vertellen wij hieronder. 

Lees meer

Werken en leren op 1 centraal platform in de Hoeksche Waard

 

26 november 2020

 

Op donderdag 26 november is de website werkenenlerenindehoekschewaard.nl gelanceerd. Het digitale platform is als gezamenlijk initiatief van ondernemers en onderwijsinstellingen omarmd door de gemeente. Met deze website is er een centrale plek gerealiseerd waar beroepsoriëntatie, stages, opleidingen en vacatures in de Hoeksche Waard makkelijk gevonden kunnen worden.

Gezamenlijk belang
Vorig jaar onderzochten Ondernemersvereniging Hoeksche Waard en een aantal onderwijsinstellingen de mogelijkheid om samen te werken en vraag en aanbod op het gebied van scholing, stages en beroepsoriëntatie voor jongeren bij elkaar te brengen. Yvonne Ouwens, regiodirecteur Wellant College: “Jongeren die de kans krijgen zich bij een bedrijf te oriënteren op de toekomst, vergroten hun horizon en kiezen bewuster voor een vervolgopleiding. Daar hebben we bedrijven hard voor nodig.” “Anderzijds biedt het ons ook volop kansen,” voegt Marco Struik van Ondernemersvereniging Hoeksche Waard toe. “Wij kunnen ons als bedrijf presenteren bij de werknemers van de toekomst. We laten graag zien wat voor fantastische carrière je kunt maken in de Hoeksche Waard.” Dit initiatief werd direct omarmd door gemeente Hoeksche Waard. Het platform bleek tevens een uitstekende kans om vacatures op het eiland te presenteren. Naast beroepsoriëntatie, stages en opleidingen biedt werkenenlerenindehoekschewaard.nl ook een overzicht van vacatures op het eiland. Wethouder Paul Boogaard: “Voor de leefbaarheid van de Hoeksche Waard is het belangrijk dat bedrijven aan goed gekwalificeerde mensen komen en we jongeren behouden op het eiland. Deze website draagt daar zeker aan bij.” De lancering van dit platform valt gelijktijdig met de oprichting van Stichting SOB-HW waarmee de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente structureel van aard wordt.

Lees meer

Aanpassing N217 heeft positief effect op doorstroom verkeer


26 november 2020

De gemeente Hoeksche Waard verwacht met de aanpassing van het oostelijk deel van de N217 de doorstroom van verkeer van en naar de Kiltunnel sterk te verbeteren. Dat zou een uitkomst zijn voor de verwachte verkeersdrukte op dat wegdeel als in 2023-2024 de Heinenoordtunnel wordt afgesloten voor een grootscheepse renovatie.

 

Dit vertelde wethouder Harry van Waveren van verkeer en vervoer in de Hoeksche Waard eind oktober tijdens een overleg met OHW-voorzitter Frank van den Ouden en Raymond van Galen, voorzitter van de commissie bereikbaarheid.

 

Langs de N217 tussen de Trambaan-rotonde in Strijen en de rotonde Maasdamseweg in ‘s-Gravendeel ontbreekt een tracé voor langzaam verkeer. Dat zorgt geregeld voor oponthoud bij doorgaand verkeer. Dit probleem wordt nog groter als de verkeersstroom richting de Kiltunnel aanzienlijk toeneemt vanwege de afsluiting van de Heinenoordtunnel, zeker tijdens oogsttijd wanneer er meer landbouwverkeer op de weg is.

Lees meer

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie