VOLG ONS:

Recreatie/toerisme

 

De Hoeksche Waard is een prachtig eiland. In 2006 werd dit gebied aangewezen als Nationaal Landschap. Kwaliteiten van de Hoeksche Waard zijn de openheid van het gebied, de vele polders en het patroon van het eiland met kreken en dijken. Gelegen tussen het rivierdeltagebied en de verstedelijkte Randstad is de Hoeksche Waard een plek bij uitstek voor recreatie en toerisme.

De OHW ziet het als haar taak om ondernemers die actief willen worden op het gebied van recreatie en toerisme te begeleiden in contacten met de gemeente. Dankzij jarenlange contacten en goede relaties met overheden kan de OHW optreden als bruggenbouwer en coach voor ondernemers die actief zijn op het gebied van recreatie en toerisme of plannen hebben in die richting. Binnen de OHW kunnen nieuwkomers op dit gebied in contact worden gebracht met gevestigde (recreatieve) ondernemers voor advies en ondersteuning.

Binnen de Hoeksche Waard zijn tal van ontwikkelingen gaande op het gebied van recreatie en toerisme. In Hoeksche Waardenmakerij zijn alle waardenketens aan de noord- en de zuidrand van het eiland opgetekend. Centraal in deze vorm van gebiedsontwikkeling staan (lokale) initiatieven die meerwaarde creëren voor het eiland. De OHW maakt ook deel uit van dit initiatief.

 

Voorzitter Ger Snijders: "Wij weten hoe de hazen lopen en helpen collega-ondernemers graag op weg."

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie