• Home
  • Nieuws
  • Update vanuit de commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nieuws

Update vanuit de commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt

 

6 februari 2020

 

De commissie Onderwijs en Bedrijfsleven heeft als aandachtsgebied het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven, met als doel een beter op het bedrijfsleven afgestemd onderwijs te realiseren. Wij zijn daarbij regelmatig in overleg met alle middelbare scholen en hun overkoepelende organisaties in de Hoeksche Waard en ook de Gemeente Hoeksche Waard en het Da Vinci College uit Dordrecht worden in dat overleg betrokken. Dat vindt plaats in de Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB)

 

Voor de komende twee jaar hebben we een aantal doelstellingen waar we mee aan de slag zijn gegaan en dit is de stand van zaken op dit moment.

 

Tot voor kort was er geen MBO opleiding op ons eiland, met als gevolg dat jonge mensen die van school af kwamen en door wilden leren gedwongen werden buiten ons eiland een vervolg opleiding te gaan doen. Het resultaat was dan ook vaak dat deze jonge mensen buiten de Hoeksche Waard gingen wonen en werken en ze niet meer voor onze bedrijven beschikbaar zijn. Een van de eerste concrete resultaten is dat we in 2018 een MBO / BBL opleiding voor de bouwsector hebben gerealiseerd in het Actief College in Oud-Beijerland met behulp van bevoegde docenten van het Da Vinci College. Deze formule willen we ook in gaan zetten voor een MBO opleiding Installatie techniek. Eind 2019 hebben we een enquête uitgezet bij de ondernemers en hebben daarbij een duidelijk beeld gekregen dat er behoefte aan is en ook aan welke richting gedacht wordt. Ook is er door de gespecialiseerde bedrijven heel positief gereageerd op dit initiatief en wij denken dat we dit jaar met deze opleidingen kunnen starten omdat daar gewoon veel vraag naar is. Voorwaarde is wel dat er voldoende leerlingen gaan deelnemen (een minimum van 15 leerlingen is nodig om te kunnen starten) maar met de inspanningen van de scholen (die de leerlingen hebben) en de bedrijven (die behoefte hebben aan goed opgeleide mensen) zou dit haalbaar moeten zijn.

 

Een tweede speerpunt is dat wij de bedrijven uit de Hoeksche Waard (onze leden dus) beter in beeld willen gaan brengen bij de schooljeugd. Het is gebleken dat leerlingen, die in de praktijk heel vroeg keuzes moeten maken, vaak geen idee hebben wat voor mooie bedrijven hier zitten en al helemaal niet wat daar gedaan wordt. Daar zijn ze gewoon nog niet mee bezig, maar zouden ze wel moeten weten. Dat kunnen we als ondernemingen zelf helpen verbeteren en het idee is om, naast promotie o.a. via social media en bijvoorbeeld het geven van gast lessen, één keer per jaar een evenement te organiseren waarbij Hoeksche Waardse bedrijven zich kunnen presenteren aan de aanstormende talenten. Heel concreet gaan we op 23 juni a.s. het eerste Techniek Festival organiseren waar we de schooljeugd naar toe halen die voor deze keuze staan. Er komt o.a. een Techniek Bus (Technobiel) welke ter beschikking wordt gesteld door OTIB en komen er presentaties van ondernemers waar demonstraties en workshops worden gepresenteerd. Binnenkort gaat u hier meer van horen en wij hopen dat er veel interesse bij onze leden is om hier aan deel te nemen. En voor alle duidelijkheid: dat hoeven niet alleen techniek gerelateerde bedrijven te zijn.

 

Een derde aandachtspunt is samen met de scholen te zorgen voor voldoende stage plaatsen en onderzoeksopdrachten. Stage plaatsen zijn belangrijk, maar in de praktijk loopt dat best aardig omdat scholen veelal een netwerk hebben opgebouwd waar zij een beroep op kunnen doen. Met name leerlingen van het VWO onderwijs zijn voorbestemd om naar Hoge Scholen of Universiteiten te gaan en de VWO scholen proberen ze daar op voor te bereiden door ze zelfstandig onderzoeksopdrachten uit te laten voeren. Het is vaak verrassend om te zien met wat voor ideeën en oplossingen deze jeugd komt, omdat ze helemaal blanco zijn en hun fantasie de vrije loop laten. Mocht u onderzoeksvragen hebben dan gaan we daar graag voor u mee aan de slag.

 

Een laatste speerpunt is de middelbare schooljeugd kennis te laten maken met de modernste ontwikkelingen en bijbehorende werktuigen en machines. Machines die scholen vaak niet hebben omdat er gewoon geen geld voor is om dat actueel te houden, maar waar het wel nuttig van is te weten wat er allemaal in de bedrijven staat. Dit is wel een lastige om concreet in te vullen, maar heeft u in uw bedrijf voorbeelden van dit soort high tech machines staan dan kunnen we daar wellicht iets mee doen.

 

Tenslotte zijn er nog een paar activiteiten waar aandacht aan wordt besteed:
- Er is een flinke subsidie ter beschikking gesteld voor Sterk Techniek Onderwijs waar wij met veel interesse bij betrokken zijn.
- Er zijn een behoorlijk aantal activiteiten en initiatieven die al langer bestaan en waar we onder het motto “samen sterk” een coördinerende rol in willen spelen.
- Naast het MBO onderwijs wordt er ook gekeken hoe we op termijn HBO onderwijs op ons eiland zouden kunnen realiseren.
- In de loop van dit jaar gaan we een middag of avond organiseren rond het thema Slim Werkgeven, waarover binnenkort meer.

 

Wij hopen u hiermee een actueel inkijkje gegeven te hebben over de zaken waar wij mee bezig zijn en mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u daarvoor altijd bij ons terecht.

 

De commissie Onderwijs en Bedrijfsleven heeft momenteel de volgende leden:

Janine Kats (Kats Watersport - Oud Beijerland),

Ardi van der Hoek (JUMBO - ’s Gravendeel),

Martijn de Ruiter (Explect - Oud Beijerland),

Marco Struik, commissie voorzitter (Struik & Hamerslag - Strijen)

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie