Nieuws

Voorwoord van de Voorzitter

Samen Sterk! OHW ook voor grote bedrijven interessant!

 

10 februari 2020

 

Hopelijk heeft u een mooie start van het jaar 2020 mogen meemaken. Ook als ondernemersvereniging zijn we alweer druk met allerlei activiteiten aan de slag. Los van alle commissies die hun weg proberen te vinden in hun opzet en contacten met hun raakvlakken, is het Ondernemersdebat op 5 maart - in het nu al legendarische Alcazar - een gelegenheid waar wij u graag ontmoeten. Wij rekenen op uw komst! De volledige regionale politiek is aanwezig en het is dan ook van belang om in gesprek en contact te blijven met organisaties die invloed kunnen hebben op de ondernemersontwikkeling in de Hoeksche Waard. En u weet het….de beste stuurlui staan aan wal, dus doet u vooral mee.

 

Dit geldt ook voor de grote bedrijven in onze regio. Ook zij hebben belang! Een aantal grotere bedrijven in de regio is aangesloten bij de OHW, maar zeker niet allemaal. Hier ligt nog een taak voor ons allen. Ook voor grote bedrijven is het belangrijk om zich regionaal te verenigen. Want (politieke) beslissingen op bijvoorbeeld het gebied van infrastructuur, onderwijs en alles wat u hierbij kunt bedenken, gaat ons allemaal aan. Het speelt uiteindelijk parten voor zowel burgers als ondernemers, dus ook voor personeel en leveranciers van iedere organisatie in de regio. Een bedrijvennummersysteem á la haven Rotterdam bevordert het (buitenlands)vrachtverkeer op onze wegen en voorkomt veel taludschadde; aanpassingen op de N217 zijn noodzakelijk om de toenemende verkeersstroom aan te kunnen; gesprekken met Rijkswaterstaat inzake de naderende chaos bij de renovatie van de Heinenoordtunnel zijn van megabelang om de schade die zal optreden zoveel als mogelijk te minimaliseren…. en zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Kortom, wees welkom. Samen sterk.....

 

Daarom bij de start van het nieuwe jaar doet het bestuur van de OHW een oproep aan alle bedrijven om zich aan te sluiten. Door ons met elkaar te verenigen kan er gewerkt worden en invloed uitgeoefend worden inzake gemeenschappelijke doelen, zoals het promoten van bedrijventerreinen en het bevorderen van de veiligheid in de Hoeksche Waard. Als OHW kunnen we oppakken wat je als individuele ondernemer niet gedaan krijgt. De gemeente kan onmogelijk naar elke ondernemer luisteren. Hoe groter de vereniging, des te sterker de kracht.

 

En last but not least: tijdens de diverse OHW bijeenkomsten ontmoet u andere ondernemers op verschillende locaties. Tijdens informele bijeenkomsten kunt u uw kennis én uw kennissen uitbreiden en versterken. Ook dat draagt bij aan een sterke, economische bedrijvigheid in de Hoeksche Waard. Alleen samen werken we aan een vitale, economische bedrijvigheid in onze regio.

 

Zien we u op 5 maart?

 

Met vriendelijke groet,

Steven Corijn

Voorzitter OHW

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie