Skip to main content

Nieuws

Blijf op de hoogte

Prinsjesdagontbijt OHW brengt ondernemers visie en adviezen

Het is inmiddels net zo’n traditie als het hoofdonderwerp zelf, het Prinsjesdagontbijt van de OHW op de derde woensdag in september. Tientallen ondernemers waren woensdag 20 september in alle vroegte naar Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden gekomen om, na een smakelijk ontbijt, snel en helder te worden bijgepraat over de gevolgen van de Miljoenennota voor ondernemend Nederland in het algemeen en de Hoeksche Waard in het bijzonder.

Gastheer Caspert van der Wel, directeur van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden, heette de aanwezigen welkom en zette kort de missie van zijn bank uiteen. Daarbij draait het om de thema’s Banking4Food, Duurzaam ondernemen, Duurzaam wonen, Energietransitie en Financieel Gezond Leven.

Wethouder Paul Boogaard pakte de laatste Economische Monitor Hoeksche Waard erbij om de regionale situatie te schetsen. Daaruit blijkt dat zich in 2022, voor het eerst sinds lange tijd, weer meer 15- tot 19-jarigen op het eiland hebben gevestigd. Ook de dalende lijn van 20- tot 24-jarigen is doorbroken. ,,Hetzelfde geldt voor jonge gezinnen. Dat is een mooie ontwikkeling die bijdraagt aan een vitale Hoeksche Waard,’’ sprak hij.

Pendel
Terwijl achter hem het (werk)verkeer op de N217 en A29 af en aan reed, gaf Boogaard aan dat 57 procent van de werknemers uit de Hoeksche Waard nog buiten de eigen regio werkt. Die uitgaande pendel neemt de laatste jaren licht af, maar het zijn er nog steeds 25.000. 40 procent daarvan werkt in Rotterdam. De inkomende pendel bedraagt 11.900 werknemers.

De gemeente Hoeksche Waard wil met bedrijfsleven en belangenbehartigers onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om deze verhouding bij te stellen. ,,We moeten ons veel meer laten zien, uitdragen in welke sectoren we werken en de aantrekkelijkheid van de banen duidelijk naar voren brengen. Een baan is belangrijk voor bestaanszekerheid, dat weten we allemaal.’’

Gezond
Waar Erik Klop, penningmeester OHW en partner bij Visser & Visser Accountants, vorig jaar de ondernemers aan het begin van zijn presentatie nog weergaf als de pinautomaat van de overheid, koos hij dit keer voor een algemener beeld. ,,De staatsschuld is 47 procent van het bruto nationaal product, dat is hartstikke gezond, maar investeren blijft belangrijk.’’

Klop besprak daarna onderwerpen uit de Miljoenennota die direct van belang zijn voor de aanwezige ondernemers. ,,Zit u met uw onderneming nog in de juiste rechtsvorm?; De schenk- of erfbelasting bij bedrijfsopvolging wordt aangepast. Maak het nu in orde, als daar plannen voor zijn,’’ tipte hij de toehoorders.

Kijk (hier) voor de hele presentatie van Erik Klop en de informatie van de andere sprekers.

Toekomstbestendig
Als laatste spreker gaf Stefan Groot, econoom bij Rabo Research, een uiteenzetting over ‘de toekomstbestendige economie'. Cijfers tonen aan dat de economie licht groeit, maar de krapte op de arbeidsmarkt blijft. De economie heeft zich sterk hersteld na de lange coronapandemie, sterker dan in andere landen. Toch is er sprake van groeivertraging in bijna alle sectoren van het bedrijfsleven en zijn de onderliggende verschillen per regio groot.

Zo blijft de groei in Mainport Zuid-Holland achter ten opzichte van andere regio’s. In de afgelopen 25 jaar is dit aandeel in de Nederlandse economie nauwelijks gegroeid. Dat remt ook de brede welvaart, waarbij onder meer huisvesting, welzijn, sociale contacten, inkomen en persoonlijke ontwikkeling maatstaven zijn.

De oplossing ligt volgens Groot in een snellere transitie naar een nieuwe economie. Eén die bijdraagt aan brede welvaart, die toekomstbestendig is, en waarin bedrijven duurzaam en inclusief ondernemen. ,,Belangrijk hierbij is de kennisoverdracht tussen bedrijven, overheid en onderwijs. Ontwikkel een visie als regio en zet groots in op talent. Koers op het kompas van een brede welvaart,’’ riep hij op.

De informatieve bijeenkomst gaf de aanwezige ondernemers genoeg stof tot nadenken en de juiste energie om daarna aan een nieuwe werkdag te beginnen.

 

Tekst: Joke Waltmans van Text Only

Foto's: Spencer Lips Interlink GroepLid worden