Skip to main content

Arbeidsmarkt en onderwijs

De Speerpunten

Drie MBO/BBL opleidingen realiseren, te weten Electrotechniek/ICT, Metaalbewerking en Zorg.

Jaarlijkse presentatie van ondernemers, gericht op scholieren.

Scholieren bekend maken met Hoeksche Waardse ondernemingen.

Voldoende stageplaatsen en onderzoeksopdrachten genereren voor scholieren van Hoeksche Waardse ondernemingen.

Ondernemingen bewegen hun modernste machines en inzichten met scholen te delen.

 

In een vergrijzend gebied als de Hoeksche Waard is het noodzaak een duidelijke visie te ontwikkelen op de toekomst van het bedrijfsleven. Arbeidsplaatsen die vrijkomen door het vertrek van werknemers die met pensioen gaan, moeten worden ingenomen door goed opgeleide, jonge mensen. Die volgen hun mbo- of hbo-opleiding in Rotterdam of Dordrecht, plaatsen waar ze vaak ook een baan vinden.

Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven Hoeksche Waard (SOB-HW)
De OHW maakt zich sterk om jonge ambachtslieden voor de Hoeksche Waard te behouden. Daarvoor is contact gezocht met het onderwijs in de regio en is er een samenwerking onstaan; namelijk Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven Hoeksche Waard. Deelnemers zijn; de gemeente Hoeksche Waard, de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard, het Wellant College, de Willem van Oranje, het Actief College, het Hoeksch Lyceum, het Da Vinci College, en Hogeschool Inholland Rotterdam. Een prachtig resultaat van deze samenwerking is de opzet van een mbo-bouwopleiding op het Actief College. Website

Het streven is voor de metalelektro en informatica ook dergelijke mbo-opleidingen op te zetten. Goede samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven blijft daarbij noodzakelijk. Als betrokkenen naar elkaar luisteren en in actie komen, heeft die samenwerking waarde. Bedrijven kunnen aangeven aan welke werknemers er behoefte is, scholen kunnen daar op anticiperen.

Bedrijven die actief zijn binnen de OHW wordt daarom gevraagd bij te dragen aan goed vervolgonderwijs in de Hoeksche Waard. Dat kan door opleidings-/stage-plekken aan te bieden, kennis te delen en materialen en machines beschikbaar te stellen. Het onderwijs heeft op zijn beurt behoefte aan concrete onderzoekvragen uit het bedrijfsleven. Met deze inzet investeren we in de toekomst van de Hoeksche Waard, die het voor jongeren aantrekkelijk maakt zich in de regio te vestigen.

 

Voorzitter Pauline Bruins: “We kunnen nog veel meer uit de samenwerking tussen ondernemers onderling, onderwijs en gemeente halen om de arbeidsmarkt op de Hoeksche Waard te versterken.”

Lid worden