Skip to main content

Ondernemersvereniging Hoeksche Waard

Missie & Visie

 

Missie
De OHW heeft als missie om de vitaliteit van het ondernemerschap in de Hoeksche Waard te behouden en te verbeteren. Wij geloven in verbindingen leggen én deze te onderhouden om met elkaar krachten te verenigen. ‘Samen sterk’ is ons motto, zodat we op een gepaste wijze de Hoeksche Waardse ondernemersbelangen kunnen behartigen.

Visie
Ondernemers willen samenwerken. Samenwerken met elkaar, samenwerken met alle belanghebbende middenveld-, en overheidsorganisaties. Dit doen we door actief deel te nemen aan diverse overlegstructuren en commissies. Door onze standpunten weer te geven, te verdedigen en aan te scherpen waar nodig. Met als doelstelling om de ondernemersbelangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Lid worden