Skip to main content

Veiligheid

De Speerpunten

Stimuleren collectieve beveiliging bedrijventerreinen, desgewenst met inzet van middelen zoals CCTV, slagbomen, poorten, surveillance et cetera.

Informeren over en stimuleren van veilige data-/internetverbindingen (cyber security).

Stimuleren van de realisatie van BIZ-zen tbv gebiedsgerichte samenwerking.

Beter benutten van lokale kennis.

Nastreven van transparantie en inzicht in mogelijkheden en acties.

 

'Samen sterk' is al jarenlang het motto van de OHW. Zeker op het gebied van veiligheid is dat streven van toepassing. Mede door de inspanningen van de OHW zijn diverse grote en kleinere bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard nu Bedrijven Investerings Zones (BIZ). Dat houdt in dat bedrijven in deze zones zich gezamenlijk inzetten voor veiligheid op hun terrein en daar ook aan meebetalen.

Door gezamenlijke afspraken en het inzetten van camera's bij de toegang naar de terreinen wordt getracht inbraken en andere vormen van criminaliteit tegen te gaan. Op bedrijventerrein De Bosschen in Oud-Beijerland loopt deze BIZ al vele jaren. Helaas zijn op andere plekken BIZ-initiatieven gestrand vanwege onvoldoende draagvlak. De OHW blijft daar in de commissie Veiligheid meedenken over juiste maatregelen.

Met de politie Hoeksche Waard is er goed contact. Met regelmaat controleert de politie in- en uitgaand verkeer in de Hoeksche Waard op basis van kentekenregistratie. Ook in de nachtelijke uren wordt er gecontroleerd en worden verdachte situaties aangepakt.

Veiligheid behelst ook digitale veiligheid, ofwel cybersecurity. Dit is een onderwerp dat bij themabijeenkomsten van de OHW ook aan de orde komt. Zo mogelijk worden eigen leden binnen de vereniging ingeschakeld om dit onderwerp aan collega-ondernemers uit de doeken te doen. Uit deze vorm van kennis delen blijkt de kracht van de vereniging.

 

Voorzitter Mark Sturrus: "We dragen bij aan een gezonde en sociaal veilige (werk)omgeving binnen de Hoeksche Waard."

Lid worden