Nieuws

De gemeenteraad van de Hoeksche Waard trekt de portemonnee voor de winkelcentra.

 

28 mei 2020

 

‘Zilvervloot’ voor detailhandel Hoeksche Waard: ‘Nu kan Oud-Beijerland ook Strijen versterken’

 

De gemeenteraad van de Hoeksche Waard trekt de portemonnee voor de winkelcentra. De komende vijf jaar wordt er bijna 1,2 miljoen euro uitgegeven. ,,Strijen moet gaan profiteren van de uitstraling van Oud-Beijerland.’’

 

Na vijf jaar kwam er dinsdagavond een einde aan de discussie over de detailhandelsvisie in de Hoeksche Waard. ,,De detailhandelsraad kan aan de slag’’, zegt wethouder Paul Boogaard. De belangrijkste thema’s die worden aangepakt: het compact maken van de zes grote winkelgebieden in ’s-Gravendeel, Zuid-Beijerland, Strijen, Oud-Beijerland, Numansdorp en Puttershoek, het terugdringen van de leegstand én de samenwerking tussen de grote en kleine dorpen bevorderen. 

Lees meer

Voorwoord van de Voorzitter

 

26 mei 2020

 

Beste lezer,

 

We hebben de eerste (schrik)golf van het corona virus achter de rug en gelukkig is er inmiddels een routekaart om weer terug te keren naar normaal, ook al is dat een ‘nieuwe normaal’ en biedt dat voor diverse ondernemers nog onvoldoende ruimte. Hopelijk zijn jullie allemaal fysiek nog gezond en bedrijfsmatig veerkrachtig. Dat zullen we allemaal nodig hebben.

Lees meer

Denktank Hoeksche Waard - economische gevolgen corona

 

21 mei 2020

 

Hoeksche Waardse ondernemers zien om zich heen de klappen vallen. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe ideeën en een nieuwe dynamiek. Zo zijn interieurbouwers, die normaal beurzen of evenementen inrichten, nu aan de slag met thuiswerkplekken. 20 Mei jl. kwam de 'Hoeksche Waardse Denktank Economische gevolgen corona' voor het eerst (digitaal) bij elkaar. Samen denken ondernemers, onderwijsinstellingen, banken en gemeente na over wat we kunnen doen om onze economie draaiend te houden. Wat is er bij ons bijvoorbeeld allemaal te koop? Hebben we dat wel goed in beeld? Alleen samen krijgen we corona onder controle, en alleen samen houden we de Hoeksche Waard sterk. Wij houden u op de hoogte.

Lees meer

AD Hoeksche Waard: Op zoek naar meer winst, meer rust en minder stress: ‘Ik geloof in kleine bedrijven’

 

4 mei 2020

 

Frank van den Ouden (47) uit Oud-Beijerland is de nieuwe voorzitter van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW). Nou ja, hij is 'interim'. Er moet nog worden ingestemd met zijn benoeming.

 

Het was begin dit jaar dat bestuurslid Arjan Holleman de vacature van OHW-voorzitter ter sprake bracht bij Van den Ouden. De eigenaar van Frank Business Consulting was nog maar amper OHW-lid, maar had de afgelopen jaren wel vaker bijeenkomsten van de ondernemersclub bezocht. Met een direct 'ja' van het thuisfront meldde hij zich korte tijd later voor de vacature van voorzitter.

Lees meer

Namens Steven Corijn: Bedankt allemaal!

 

4 mei 2020


Zoals al diverse keren aangekondigd, zal ik tijdens de komende ALV van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard na ruim 10 jaren formeel aftreden als voorzitter van deze prachtige vereniging.

 

Per 1 mei 2020 heeft Frank van den Ouden uit Oud-Beijerland het voorzitterschap overgenomen. Eerst op a.i. basis en na goedkeuring van de leden via de ALV volledig officieel. Frank zal zich stapsgewijs mengen in alle trajecten/initiatieven die er zijn. Uiteraard blijf ik de vereniging steunen waar nodig.

Lees meer

Voorwoord van de voorzitter


20 april 2020

 

Beste lezer,  

Allereerst hoop ik dat iedereen gezond en wel is in dit bizarre Corona tijdperk. Naast de gezondheid zijn we er ons van bewust dat er door de ontstane situatie veel economische schade is opgetreden, ook in onze regio. Hoe zich dit verder zal ontwikkelen, zullen we de komende weken/maanden moeten ervaren. Via regelmatig ingelaste, extra nieuwsbrieven en updates op onze website www.o-hw.nl,  houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Maak vooral gebruik van de getroffen maatregelen in het noodpakket én die van de Gemeente Hoeksche Waard.  

Lees meer

Frank van den Ouden benoemd als interim voorzitter OHW

20 april 2020

 

Zoals eerder aangekondigd zal, na 10 jaar voorzitterschap, Steven Corijn tijdens de aankomende algemene ledenvergadering aftreden.  

Het derde kwartaal van 2019 is er een vacature uitgegaan. Een aantal kandidaten heeft zich aangemeld waarmee met een delegatie vanuit het OHW bestuur uitvoerig is gesproken. Uiteindelijk is er door het OHW bestuur een voorkeurs kandidaat gekozen.

Lees meer

Vooraankondiging groot onderhoud aan het traject Stougjesdijk – Beneden Oostdijk in Oud-Beijerland

 

16 april 2020

 

De gemeente Hoeksche Waard  is van plan groot onderhoud aan het traject Stougjesdijk – Beneden Oostdijk in Oud-Beijerland uit te voeren. Het asfalt  wordt over het hele traject vervangen en de kruising in de bocht met de Stougjesdijk wordt verkeersveiliger gemaakt.

 

De werkzaamheden staan gepland van begin juni tot begin augustus 2020

Het werk wordt in fases uitgevoerd en het verkeer wordt omgeleid. Dit betekent dat het centrum van het dorp in deze periode bereikbaar is via bedrijventerrein De Bosschen en via de randweg N217 – Kwakscheweg – Koninginneweg. De verkeersdrukte op deze routes neemt dus toe en zorgt mogelijk voor wat verkeersoverlast. Wij proberen dit tot een minimum te beperken. Er wordt rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden bij de aanbesteding en de weersomstandigheden bij de uitvoering, hierdoor kan de planning mogelijk nog iets aangepast worden.

Lees meer

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie