Nieuws

Startersnetwerk Hoeksche Waard en Startcoach gaan samen verder

 

21 oktober 2020

 

Gisteren, op 21 oktober j.l. is het officieel bezegeld: Startersnetwerk Hoeksche Waard en Startcoach gaan samen verder. Voorzitter van Startersnetwerk Hoeksche Waard, Sander Kruijthof en Projectcoördinator van  Startcoach, Lennart de Pee hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend met als doel startende ondernemers in de Hoeksche Waard nog beter te kunnen bedienen door hun krachten te bundelen.

Lees meer

Detailhandel en gemeente slaan handen ineen

 

16 oktober 2020

 

Vrijdag 16 oktober hebben Stichting Detailhandelsraad Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard hun samenwerking formeel vastgelegd met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen maken zich hard voor een toekomstbestendige detailhandel van centrumgebieden en kleine dorpen in de Hoeksche Waard.

Vitaal belang
Voor de Hoeksche Waard zijn goed lopende detailhandel en levendige centrumgebieden belangrijk voor de vitaliteit van het eiland. In 2017 werden daarom al afspraken gemaakt tussen ondernemers en de voormalige 5 gemeenten door een detailhandelsvisie op te stellen. Deze heeft als doel het op peil houden van de winkelvoorzieningen en de leefbaarheid van de verschillende dorpen. Begin dit jaar is de detailhandelsvisie verder uitgewerkt en zijn er concrete acties en een manier van samenwerken bedacht. Als gevolg hiervan is in augustus Stichting Detailhandelsraad Hoeksche Waard opgericht dat als overkoepelend samenwerkingsorgaan de belangen van de gehele detailhandel behartigt.

Lees meer

Gemeente en ondernemers zetten schouders onder BIZ

 

15 oktober 2020


De afgelopen periode zijn door ondernemersverenigingen en gemeente Hoeksche Waard concrete stappen gemaakt in de ambities van de zogeheten Bedrijven Investeringszones (BIZ). Op 5 locaties in de Hoeksche Waard hebben ondernemers zich verenigd. Samen met de gemeente is een uitvoeringsovereenkomst opgesteld en ondertekend. Dinsdag 13 oktober stemde de raad in met bijbehorende verordening waardoor begin november gestart kan worden met de volgende fase.

Lees meer

Kijk de uitzending terug van de Duurzaamheidsdag voor ondernemers


9 oktober 2020

 

Samen met Gemeente Hoeksche Waard, Energieke Regio, Provincie Zuid-Holland en Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden organiseert gemeente Hoeksche Waard jaarlijks een Duurzaamheidsdag voor ondernemers. Afgelopen vrijdag werd vanuit MFA De Boezem & Co in Oud-Beijerland een programma over Circulair Ondernemen als succesvol verdienmodel opgenomen en live uitgezonden.


Verschillende tafelgasten inspireerden het online publiek met hun verhalen, praktische tips en tafeldiscussies. Heb je de uitzending gemist? Kijk deze dan terug via 👉 https://bit.ly/33TCDjN

 

Werkplaatsen door het hele land geven digitalisering van mkb’ers boost

 

11 oktober 2020

 

Langzaam wennen we een beetje aan het nieuwe normaal, maar wat betekent dat nieuwe normaal eigenlijk voor de lokale ondernemer? Wat is de invloed ervan op het mkb en hoe belangrijk is digitalisering in deze tijd? Verspreid over het land zijn er elf Digitale Werkplaatsen gestart met studenten in te zetten om het mkb te ondersteunen bij het verbeteren van hun digitalisering. Vanaf 3 november gaat de Subsidieregeling mkb-werkplaatsen nogmaals open en geeft zo studenten de kans om te leren en te oefenen in de beroepspraktijk zodat er nog meer mkb’ers profiteren van digitalisering.

Lees meer

Nieuwsbrief Oktober 2020: Voorwoord van de secretaris

8 Oktober 2020


Een nieuwe voorzitter in een nieuwe werkelijkheid

Beste leden,

De herfst is zichtbaar en voelbaar begonnen, waarmee we de warme zomerperiode definitief achter ons laten. Het Covid 19 virus laait, zoals reeds voorspeld, helaas weer op en speelt nog steeds een dominante rol in ons dagelijks leven. Het virus en de door de overheid getroffen maatregelen om het virus onder de knie te krijgen raken ook stevig aan de economie, zowel mondiaal, nationaal als ook lokaal in de Hoeksche Waard. We hopen bovenal dat jullie allemaal gezond zijn. De OHW kan het steunpunt zijn voor ondernemers om deze moeilijke periode te overbruggen. Hoewel de fysieke bijeenkomsten even op een laag pitje staan, gaan we de komende periode er alles aan doen om u als ondernemer te ondersteunen in deze rare tijden.

Lees meer

Updates OHW Commissies


7 oktober 2020


Bereikbaarheid
Achter de schermen wordt actief gewerkt aan de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard. Dat werk richt zich niet alleen op de afsluiting van de Heinenoordtunnel (2023-2024), maar ook op de geplande renovatie van de Haringvlietbrug en het werk aan de Kiltunnel.

Commissievoorzitter Raymond van Galen roept ondernemers in de Hoeksche Waard op om in kaart te brengen wat de gevolgen zijn voor hun bedrijf. ,,Wat betekent dat voor je transport en voor je omzet?’’ vraagt hij. Door deze overzichten bij elkaar te leggen ontstaat er een duidelijk beeld van de werkelijke gevolgen. Als de Heinenoordtunnel echt dichtgaat, verlangt de commissie dat Rijkswaterstaat zorgt voor de juiste informatie die bedrijven met hun klanten kunnen delen. ,,Die afsluiting houden we niet tegen,’’ weet Van Galen. ,,De Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel zijn proefprojecten voor alle tunnels in het land.’’

Lees meer

P E R S B E R I C H T: Klaar voor de toekomst: leer over circulair ondernemen

30 september 2020

 

 

Wilt u als ondernemer in de Hoeksche Waard meer weten over circulair ondernemen; hoe start je hiermee en hoe verdien je hier succesvol aan? Sluit dan aan bij de online duurzaamheidsdag voor ondernemers met als thema Circulair ondernemen. De live uitzending is vanuit de eigen omgeving digitaal bij te wonen op 9 oktober van 15.00 tot 17.00 uur. Jaarlijks organiseren Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW), Energieke Regio, provincie Zuid-Holland, Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden en gemeente Hoeksche Waard een event op of rond de (voorheen) landelijke Dag van de Duurzaamheid (10 oktober).

 

Jantien van den Berg neemt de presentatie op zich. Jantien kent de Hoeksche Waard goed en heeft er lange tijd gewoond. Ze is voorzitter van het bestuur van Green Businessclub Nederland. Eerder dit jaar organiseerde ze nog een symposium rondom circulaire economie.

 

Lees meer

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie