Nieuws

Brief aan College van B&W inzake "Koop Lokaal"

 

Gemeente Hoeksche Waard

t.a.v. College van B&W

Postbus 2003

3260 EA Oud-Beijerland

 

Betreft: Koop lokaal

 

Oud-Beijerland, 18 januari 2021

 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

 

Bij het opstarten van de actie “Koop Lokaal” vanuit wethouder Paul Boogaard, hebben we die als Ondernemersvereniging met gejuich ontvangen. Hij heeft ons gevraagd om ondernemers op te roepen om zelf zoveel mogelijk lokaal in te kopen. Hier staan we natuurlijk helemaal achter en we hebben daar ook gehoor aan gegeven, alhoewel de meeste lokale ondernemers precies weten dat ze hun lokale netwerk nodig hebben en al best veel lokaal kopen.

 

Door de vele reacties vanuit ondernemers die we hierop hebben gekregen over de inkoop van de gemeente HW, hebben we besloten om ook de gemeente te vragen zelf mee te doen met de actie “Koop Lokaal”. Dit hebben we gedaan via Paul Boogaard en we hebben hem een vergelijking aangeleverd van het inkoopbeleid van de gemeente HW met die van omringende gemeenten. We hebben van hem vernomen dat wethouder Piet van Leenen ermee aan de slag gaat, maar we hebben hierop nog geen inhoudelijke terugkoppeling ontvangen.

Lees meer

NIEUWSBRIEF JANUARI 2021: VOORWOORD VAN DE PENNINGMEESTER ERIK KLOP

Lange adem…

 

18 januari 2021

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard van het nieuwe jaar. Namens het gehele OHW bestuur wens ik u allen gezondheid, veerkracht én succes toe.

 

Een nieuw jaar, een nieuw begin… Helaas is dat laatste niet het geval. Ik schrijf dit voorwoord daags na de persconferentie van 12 januari waarin het kabinet een verlenging aankondigt van de lockdown. Niks geen nieuw begin, niks geen extra mogelijkheden voor ondernemers, maar een voortzetting van de trieste situatie waarin we ons sinds maart vorig jaar in meer of mindere mate in bevinden. Het wordt een jaar waarin we een lange adem nodig hebben.

Lees meer

Vacature Secretaris Startersnetwerk Hoeksche Waard

14 januari 2021

 

Het Startersnetwerk is  zoek naar een enthousiast mensen-mens die het leuk vindt om binnen het SNHW bestuur de rol van secretaris op zich te nemen. Als je het mooi vindt om betrokken te zijn bij een leuke groep startende ondernemers en daarvoor met het bestuur het beleid te vormen en mooie beslissingen te nemen, dan is dit een rol die goed bij jou zou passen.

Lees meer

Update OHW Commissie Zichtbaarheid

 

4 januari 2021

U bent van OHW gewend dat wij met regelmaat bijeenkomsten organiseren om leden te informeren en om te netwerken. Sinds half maart 2020 is dat er eigenlijk niet meer van gekomen. Veel is online gedaan. We zijn er inmiddels redelijk aan gewend geraakt, maar de impact én het resultaat van een fysieke bijeenkomst wordt nimmer gehaald. Sterker nog, ik hoor steeds meer om me heen dat velen wel een beetje klaar zijn met het online vergaderen.

Toch zullen we nog even door moeten gaan op de weg die – gedwongen – ingeslagen is. Dat betekent voor OHW dat ook wij het dit jaar voorlopig nog moeten hebben van online zichtbaarheid. Door middel van onze website, onze nieuwsbrieven, de social media kanalen én digitale sessies blijven wij zo goed als mogelijk in contact. Velen van jullie hebben ons afgelopen jaar weten te vinden.

Lees meer

Bereikbaarheid Hoeksche Waard

 

22 december 2020

 

Beste ondernemer,

 

Zoals jullie weten is de renovatie van de Heinenoordtunnel al aanbesteed en wordt er volop gewerkt aan de voorbereidingen hiervan. In het afgelopen jaar heeft de commissie bereikbaarheid zich ingespannen om hier invloed op te krijgen. Voortvloeiende daaruit willen we jullie informeren en vragen om input.

 

De Verkeersonderneming

Rijkswaterstaat heeft De Verkeersonderneming ingeschakeld, die op haar beurt Steven Corijn heeft gevraagd, om de komende tijd ondernemers en koepelorganisaties binnen de Hoeksche Waard te benaderen om te overleggen over passende oplossing om hinder tijdens de werkzaamheden te beperken. Hierover hebben betrokken een schrijven van Rijkswaterstaat ontvangen.

 

Als Ondernemersvereniging Hoeksche Waard hebben we meegewerkt aan de totstandkoming van deze samenwerking. De Verkeersondernemer wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat en we zijn blij dat hiervoor de nodige middelen zijn vrijgemaakt. Als Ondernemersvereniging hebben we immers niet de middelen om hiervoor zelf iemand voor in te huren.

 

De eerste gesprekslijn vanuit De Verkeersonderneming gaat dus uit naar jullie als ondernemers. We begrijpen natuurlijk dat jullie vooral voor eigen parochie zullen spreken en dat is ook de bedoeling. Tegelijk vormen jullie ook een vertegenwoordiging van de ondernemers in de Hoeksche Waard. We verzoeken jullie daarom ook om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Willen jullie ons met name laten weten wanneer er contact is geweest en hoe tevreden jullie hierover zijn?

 

Stand van zaken

In het afgelopen jaar is er gelobbyd om tijdens de renovatie zo min mogelijk overlast te krijgen voor onze ondernemers. Naast de afsluiting van 2 weken achtereen is de tunnel ruim 30 weekenden afgesloten in ieder geval in 1 richting.

Lees meer

Op de rand van faillissement? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt uitkomst. De wet gaat op 1 januari 2021 in

 

21 december 2020

 

Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Met de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan dit. De wet gaat op 1 januari 2021 in. Ondernemers kunnen nu al starten met de voorbereidingen om te proberen een faillissement te voorkomen. Check hoe dit akkoord werkt.

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. De ondernemer met schulden (de schuldenaar) kan het WHOA-traject ook zelf in gang zetten.

 

Lees verder

Ondernemersvereniging trekt aan de bel over lokaal inkoopbeleid van gemeente

 

18 december 2020

 

De Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW) trekt aan de bel over het lokale inkoopbeleid van de gemeente. ,,De gemeente Hoeksche Waard moedigt lokaal inkopen aan, maar schakelt vervolgens zelf allerlei bedrijven van buiten de Hoeksche Waard in.’’

 

Frank van den Ouden, voorzitter van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW), plaatst grote vraagtekens bij het lokale inkoopbeleid van de gemeente Hoeksche Waard. ,,De gemeente Hoeksche Waard moedigt het lokaal inkopen door burgers aan, maar schakelt vervolgens zelf grotendeels bedrijven van buiten de Hoeksche Waard in. Dat is erg krom.’’

 

Er zijn al gesprekken gaande met de gemeente, maar de OHW vindt dat er veel sneller actie ondernomen moet worden. ,,Het is vooral onwetendheid. Door dit aan de kaak te stellen, hopen wij dat het hoger op de agenda van de gemeente komt te staan.’’

 

Onder het motto ‘Maak ’t samen waar(d)’ wil de gemeente het kopen en bestellen bij lokale bedrijven stimuleren. Zo werden er in september nog posters en flyers verspreid met de boodschap om aankopen te doen bij lokale ondernemers. En daar wringt de schoen voor de OHW. ,,De gemeente doet een oproep waar ze zich zelf niet aan kan houden.’’ Vooral de flyer was tegen het zere been. ,,Zelfs die kooplokaal-flyer is door een bedrijf van buiten de Hoeksche Waard gemaakt’’, zegt Van Den Ouden. 

Lees meer

2020 was in vele opzichten voor ons allemaal een bijzonder jaar!

December 2020

 

Beste ondernemer,


2020 was in vele opzichten voor ons allemaal een bijzonder jaar!


Zakelijk gezien brachten de corona maatregelen velen van ons grote verstoringen of zelfs ernstige problemen. Voor anderen waren er juist nieuwe kansen. Als OHW zijn we enorm trots op de veerkracht die we zien bij ondernemers, op de manier waarop jullie volhouden, jezelf aanpassen, inventief worden en de kansen die er zijn ook pakken. En dat terwijl de omstandigheden lastig zijn en de toekomst onvoorspelbaar. Jullie laten het hoofd niet hangen en dat vinden we gaaf.


Ook voor de OHW was 2020 een bijzonder jaar, enerzijds door het aantreden van de nieuwe voorzitter en anderzijds doordat we het contact met jullie missen. Het merendeel van onze evenementen kon niet of alleen in aangepaste vorm doorgaan.


Dat betekent echter niet dat we stil gezeten hebben! Sterker nog, dit jaar is voor de OHW enorm productief geweest als we kijken naar de resultaten. Om u een indruk te geven, hierbij een (onvolledige) opsomming van zaken waarbij de OHW direct of indirect een rol heeft gespeeld:
- Overleg met Rijkswaterstaat, Gemeente HW en de Verkeersonderneming over de renovatie van de Heinenoord tunnel
- Overleg met Gemeente Hoeksche Waard over capaciteitsvergroting van de N217 Oost
- Oprichting Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB)
- Denktank Hoeksche Waard m.b.t. de coronamaatregelen
- Realisatie website https://werkenenlerenindehoekschewaard.nl
- Opzetten ondernemersloket
- Oprichten Detailhandelsraad
- Dag van de duurzaamheid
- Samenwerkingsovereenkomst met Startersnetwerk Hoeksche Waard
- Opzetten Startertsbeleid
- Aanpak van inkoop-/aanbestedingsbeleid van de Gemeente Hoeksche Waard
- Social Snacks - webinars
- Ondernemerscafé HW
- Contacten met diverse andere instanties

Lees meer

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie