Skip to main content

Nieuws

Blijf op de hoogte

Beste leden,

2024 wordt een top- jaar! Dat was tenminste de verwachting van twee derde van de ondernemers die zijn geïnterviewd op de nieuwjaarsreceptie. Dat is misschien beïnvloed door de feestelijke setting en wellicht zit daar de gedachte achter dat je dat als ondernemer er zelf van kunt maken. Maar het zegt zeker iets over het vertrouwen dat er onder ons is.

Voor zover ondernemers zich zorgen maken, gaat dit over economische en geopolitieke ontwikkelingen, over personeel vinden en over onze bereikbaarheid. De respondenten gaven aan dat we als OHW het beste hebben gepresteerd op bereikbaarheid, starters, lokaal kopen en netwerken. Waar we meer op in moeten zetten, is lokaal kopen, arbeidsmarkt en zichtbaarheid. Ook bereikbaarheid, duurzaamheid en netwerken blijven belangrijk.

Het merendeel van de ondernemers vindt dat de OHW een goede balans heeft tussen belangenbehartiging en netwerken. En maar liefst drie kwart voelt zich vertegenwoordigd door de OHW.

We zijn blij met deze terugkoppeling vanuit ondernemers. Het geeft ons handvatten om op te sturen. Natuurlijk weten we zelf best waar de meeste energie in gaat zitten, maar het is ook goed om te zien wat het meest gezien en gewaardeerd wordt en vooral wat de ondernemers belangrijk vinden. We gaan dit zeker meenemen in onze aanpak voor de komende tijd. Dus bedankt voor jullie inbreng.

Wat de betrokkenheid bij de OHW betreft, waren de antwoorden trouwens divers. We willen vooral de ondernemers die meer betrokkenheid willen, uitnodigen om eens te informeren naar mogelijkheden om zelf betrokken te raken bij onze commissies. We kunnen altijd ervaringen, nieuwe inzichten en vers bloed gebruiken. Neem even contact op met ons secretariaat, of spreek de betreffende commissievoorzitter even aan.

In deze nieuwsbrief lees je uiteraard weer e.e.a. over het werk van onze commissies en over de mogelijkheden om te netwerken. Kijk op onze agenda en meld je aan. Dan spreken we elkaar vast weer snel.


Met vriendelijke groet,

 

Frank van den Ouden
Voorzitter

Lid worden