VOLG ONS:

Bekijk ons manifest Open het manifest

Nieuws

OHW-leden steunen beleid bestuur


8 mei 2019

De nieuwe samenstelling en de werkwijze van het OHW-bestuur wordt volledig ondersteund door de OHW-leden. Dat kan worden afgeleid uit de vele keren dat er met applaus werd ingestemd bij de behandeling van de diverse agendapunten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 mei jl. bij Autobedrijf Kooiman in Oud-Beijerland.


De ALV begon met een minuut stilte voor oud-voorzitter Jacques Oomen die in december vorig jaar is overleden. Dat nieuws is pas onlangs bekend geworden. OHW-voorzitter Steven Corijn herdacht Oomen met het voorlezen van een In Memoriam (zie link).


Als eerste stemden de leden in met de jaarrekening over 2018, ondanks een gering tekort, en met de contributie verhoging per lid. Deze verhoging is nodig voor het opvangen van nieuwe ontwikkelingen vanwege de vorming van één gemeente Hoeksche Waard en het inschakelen van extern advies dat daar mogelijk uit voortvloeit.

Na de start van de gemeente Hoeksche Waard per 1 januari 2019 is er al snel aansluiting gezocht met het nieuwe college. Die contacten verlopen goed. Ook de diverse commissies staan in contact met de gemeente en de wethouders in het geval van onderwerpen die hun commissie betreffen. Dan gaat het om bereikbaarheid en veiligheid, om arbeidsmarkt en onderwijs en de mbo-opleidingen die al gestart zijn op het eiland. Namens deze commissie liet Marco Struik weten dat er een subsidieaanvraag van 1,7 miljoen euro is ingediend bij het Rijk om in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee meer aan techniek te doen. Hij riep bedrijven daarom op hun technische activiteiten te melden.

Ook de andere OHW-commissies zijn ieder op hun terrein actief en presenteren zich waar dat nodig is. Zo wil de commissie Zichtbaarheid het mogelijk maken dat OHW-leden optimaal gebruik kunnen maken van de kennis binnen de vereniging en verbindingen aangaan waar dat mogelijk is. De presentatie van een folder met de beschrijving van alle commissies en hun leden is daarvan een eerste voorbeeld.

Wethouder Paul Boogaard, onder meer verantwoordelijk voor economische zaken, sloot de bijeenkomst bij Autobedrijf Kooiman af. Hij was blij te horen dat het contact met de gemeente door de OHW als goed wordt ervaren. Boogaard schetste de leden de economische plannen voor de komende jaren. Dat zijn onder meer de samenwerking onderwijs en bedrijfsleven, een regionale vacaturebank, een Economic Board voor de toekomst van de Hoeksche Waard, een Detailhandelsraad, een duidelijk profiel voor de vrijetijdseconomie, de oprichting van een agrarisch- en landbouwloket, de ontwikkeling van een startersbeleid en gebiedsmarketing.

Voorzitter Steven Corijn bedankte Boogaard voor zijn verhaal. Bovendien gaf hij de wethouder mee dat een OHW-vertegenwoordiging het college van B&W graag vergezelt als het op bedrijfsbezoek gaat. In het verleden is gebleken dat dit de onderlinge contacten immers nog verder versterkt.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie