VOLG ONS:

Bekijk ons manifest Open het manifest

  • Home
  • Nieuws
  • NIEUWSBRIEF MEI 2022: VOORWOORD VAN DE SECRETARIS

Nieuws

NIEUWSBRIEF MEI 2022: VOORWOORD VAN DE SECRETARIS

Alweer een verse nieuwsbrief met een update van veel ontwikkelingen en activiteiten van de OHW. Ook de afgelopen maand hebben we als OHW bepaald niet stilgezeten en diverse interessante activiteiten staan op de rol.


Na twee jaar waarin weinig tot niets kon, is vorige week eindelijk weer het Ondernemersgala Hoeksche Waard gehouden. Veel ondernemers waren getuige van het uitreiken van de Startersprijs aan Eco Concept Group en de Ondernemersprijs aan Dugros. Twee terechte winnaars, die we vanaf deze plaats nogmaals van harte feliciteren. Een verslag van deze mooie avond bij de Rabobank, inclusief een bijzondere reflectie op het hier en nu en een blik op de toekomst door de Fountainheads, leest u in deze nieuwbrief.

 

Een reeks aan onderwerpen en actuele thema’s kwamen aan bod tijdens het periodieke overleg dat de OHW vorige week had met vertegenwoordigers van het bestuur van de gemeente Hoeksche Waard. De aanwezige nieuwe burgemeester, de heer Aptroot, gaf zijn blijk van waardering over de wijze waarop de gemeente en Hoeksche Waardse ondernemersvertegenwoordiging gezamenlijk een aantal zaken oppakken. Hij doelde hiermee onder andere op de gezamenlijke inzet op de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard. De bereikbaarheid wordt de komende jaren een heikel onderwerp, met name doordat aan zowel de Haringvlietbrug als de Heinenoordtunnel groot onderhoud en vervangingsinvesteringen uitgevoerd gaan worden. Het gedurende een periode van 7 a 8 weken volledig afsluiten van de Haringvlietbrug in de zomer van 2023 gaat ons dan ook allemaal hard raken.


De inzet van de OHW op het thema “koop lokaal” werd recent kracht bijgezet met een ambitiestatement van de gemeente. Met deze ambitie benadrukt de gemeente zich binnen bestaande wet- en regelgeving voor de eigen inkopen en aanbestedingen zoveel mogelijk gebruik te zullen maken van het aanbod van producten en diensten vanuit de Hoeksche Waard. Als OHW zijn we uiteraard blij met dit statement en zullen we nauwlettend blijven volgen of de ambities van de gemeenten zullen worden nagekomen. De lokale ondernemers spelen hierbij ook een belangrijke rol, waarbij ook vooral de samenwerking gezocht moet worden tussen lokale ondernemers om ook op de grotere opdrachten aan te kunnen bieden. Hiervoor zullen we als OHW samen met de gemeente in juni een eerste kennissessie organiseren, waarvoor we u van harte uitnodigen en nadere informatie volgt.


Graag wil ik u hierbij van harte uitnodigen voor diverse activiteiten die we de komende periode voor u organiseren, te beginnen aanstaande donderdag 2 juni met een ontmoeting tussen Hoeksche Waardse en Flakkeese ondernemers bij Kenbri in Numansdorp, een van origine Flakkees bedrijf dat thans gevestigd is in de Hoeksche Waard. Ook de jaarlijkse ALV staat weer gepland en wel op 29 juni, ik hoop velen van jullie hier te ontmoeten. Voor nu veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Filip den Eerzamen

Secretaris OHW

 

 

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie